Medicinewoman

Jag har privata sessioner endast via telefon 1 JULI – 15 AUGUSTI. Detta i begränsad omfattning

 

ann

”ETERISK MEDICIN” är mitt sätt att vägleda, läka och förebygga ohälsa i kropp och själ. Jag jobbar med HELA människan, fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt. Genom vetskapen om HELHETEN att allt hänger ihop, kan vi komma långt. Har vi också intentionen att våga öppna våra hjärtan mer, hitta oss själva och nosa på livets stora mysterium, kan vi komma ännu längre.

Eterisk medicin är föreningen mellan vår inre källa och vår yttre medvetenhet. Alfa är den expanderande kraften i universum, porten till själen, en större medvetenhet och vårt ursprung. Omega är den sammandragande kraften, vårt jordiska, det fysiska och den materiella världen. Om vi är i harmoni och upplever frid  inom oss, vilket är meningen, råder det balans mellan Alfa och Omega. Då kan vi skapa hälsa, kärlek och fred, även i vår yttre värld.

Vår viktigaste livsuppgift är att VÅGA uppleva KÄRLEK