Medicinewoman

 

ann

När balansen mellan vår inre och yttre verklighet rubbas genererar det instabilitet i kropp och själ. Detta kan skapa nedstämdhet, oro och kroppsliga problem. Denna ohälsa kan ge upphov till ytterligare fysiska och psykiska åkommor eller sjukdomar.

Detta generar även stagnation på kollektiv nivå, där urholkade människor med brist på inre frid och trygghet verkar, och försöker lösa samhällets frågor och Jordens utmaningar.   

För att hitta oss själva och integrera en inre trygghet, samt skapa ett balanserat och fridfullt samhälle och en välmående Jord, krävs det att vi tar oss tillbaka till ursprunget för att nå en ny medvetandenivå. Den källan har vi glömt under en mycket lång tid i vår framfart inom teknik och materialism.

Min intention är att med ett vidgat perspektiv förmedla insikter, växande och alternativa svar. Med uråldrig kunskap och naturens kraftfulla mediciner har jag fått tillgång till kunskap som jag med stor ödmjukhet vill sprida vidare till alla människor som vill läka, förändra och förebygga ohälsa i kropp och själ.

På individnivå är avsikten att hjälpa dig bli EN HEL människa. På kollektiv nivå att väcka människor till förändring. Vår trygghet i vår yttre verklighet är endast en illusion om vi inte minns vårt ursprung, källan inom oss. Att invänta lösningar och svar på våra utmaningar från de högre skikten i samhället, är att vänta förgäves. ALLT levande och den skapande kraften manifesterar sig inifrån och ut. När trygga och balanserade människor samverkar, kliver ur samhällets rädslor och kaos uppstår förändringen underifrån. Genom det kommer de övre skikten att påverkas, såsom makthavare och system. Läs gärna mer genom att trycka på ”NY föreläsning nedan”

I vissa av mina kurser och workshops rekommenderar jag inte pågående behandlingar med kemiska mediciner, såsom antidepressiva eller liknande. Informationen står skriven under varje kursinformation. Detta är för att du inte skall lägga pengar på något hos mig som du inte kan ta emot. Jag arbetar med att stimulera det känslomässiga och mentala istället för att kapsla in tunga blockeringar. Därav behöver resultatet av vårt gemensamma arbete kunna flöda fritt i kropp och själ utan motstånd. Kontakta gärna mig vid frågor, och rådgör med din läkare om du är minsta tveksam om ditt hälsotillstånd eller din medicinering.

 

 

 

Människans naturliga tillstånd är att vara frisk i kropp och själ därav är
självläkning naturligt för allt levande på Jorden